Rutas y Paseos

Morella 52º Sexeni , yo estuve alli

Per agraí¯ment de lliurar a la ciutat d’una terrible pesta a l’any 1672, el 14 de febrer de 1673 les autoritats civils de la vila, a petició popular, formulen el vot d’agraí¯ment a la Mare de Déu de Vallivana per a fer un solemne novenari de sis en sis anys. Des d’aleshores,
superior